Toblerone 100g horká /4x20ks/

7614500010617
80 ks/Kar.
100g