HARIBO Girondo box 11,6g /60 ks/

5410358458845
60 ks/Kar.
12g