HARIBO Bubble gum 2,5g /100 ks/

42165095
100 ks/Kar.
2g