Tic tac CherrySour T100 49g /24 ks/

8000500413951
24 ks/Kar.
49g

Tic tac CherrySour T100 49g /24 ks/

Tic Tac: Dražé s príchuťou kyslej višne.

Výrobca: Ferrero Česká s.r.o.