Tic tac CherrySour 18g /288 ks/

80941378
288 ks/Kar.
18g

Tic tac CherrySour 18g /288 ks/

Tic Tac: Dražé s príchuťou kyslej višne.

Výrobca: Ferrero Česká s.r.o.