LH Duetky 50g /15ks/

8586008101496
15 ks/Kar.
50g