Kinder Chocofresh T2 41g /12ks/

8000500328545
12 ks/Kar.
41g