Hamlet bonb. plech 500g /5 ks/

5400265023649
5 ks/Kar.
500g